Osiedle Zawady w Białymstoku, ul. Lodowa

85-72-22-570