Hotel Supraśl – Generalny Wykonawca ul. Białostocka 19 w Supraślu