Osiedle Zawady w Białymstoku, ul. Dolna

85-72-22-570