Zespół 16 budynków jednorodzinnych osiedla „Sosnowa Dolina – Nowodworce” zlokalizowany w odległej o kilka kilometrów od granic miasta wsi Nowodworce.

85-72-22-570